Inschrijving Vliegerteams

Als u als vliegeraar deel wilt nemen aan dit evenement, vragen we u om onderstaand formulier in te vullen. Onder voorbehoud en afhankelijk van de dan geldende coronaregels en veiligheidseisen van de Gemeente, kunnen er wijzigingen zijn die we per mail zullen versturen.

Voorwaarden deelname:

  • Maximale vlieghoogte 100 m
  • Houd rekening met elkaar, zodat iedereen (met grote of kleine vliegers) een mooi vliegerweekend heeft.
  • Het is verboden om te vliegeren met kevlar of een daarop gelijkend materiaal.
  • Haal ankers en lijnen die niet worden gebruikt van het veld, in verband met de veiligheid van het publiek en uw mede vliegeraars.
  • Het vliegeren is op eigen risico.
  • De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade die uw vlieger(s) veroorzaken. Ook is zij niet verantwoordelijk voor schade die vliegers van anderen aan u of uw eigendommen veroorzaken. Hiervoor dient u zelf een (aanvullende) WA-verzekering te hebben.
  • Alleen reclame-uitingen van de officiële sponsoren van het vliegerfeest zijn toegestaan.
  • Zorg a.u.b. voor netheid op het terrein en maak er een veilig en gezellig vliegerfeest van.
  • U wordt verzocht om uw eigen huisvuil mee naar huis te nemen.
  • Wilt u het rijden met auto’s over het terrein beperken tot het minimum.

De organisatie houdt zich het recht voor, personen welke problemen veroorzaken van welke aard dan ook, te verwijderen om zodoende orde, rust en de gezelligheid te handhaven.

ga naar: Inschrijving voor vliegeraars